Artykuły prasowe

  1. Link do strony Niedziela (Przemysław Fenrych o ks. Witoldzie Andrzejewskim)- Kliknij tutaj
  2. NSZS „Solidarność” Kliknij tutaj
  3. Pożegnanie Szefa-Aleksander Hall wspomina ks. Witolda Andrzejewskiego- Kliknij tutaj
  4. Radni zdecydowali. Będzie Aleja księdza Witolda Andrzejewskiego- Kliknij tutaj
  5. Wywiad z o. Hubertem Czumy z dnia 10.02.2015 r. nagrane przez p. Zbigniewa Bodnara, opracowane muzycznie przez p, Janusza Dreczkę na potrzeby Radia Gorzów.

  6. Praca magisterska ks. diakona Michała Szota-kliknij tutaj