Dom Biskupi

W Domu Biskupim w Gorzowie przy ul. 30 Stycznia 1 na najniższej kondygnacji pałacyku obok wejścia od ogrodu można zobaczyć wydzielone miejsce poświęcone pamięci ks. Witolda Andrzejewskiego, zaaranżowane na fragment mieszkania/miejsca pracy. Odnaleźliśmy tam szereg pamiątek: książki, albumy, portrety rodziców Szefa, szablę i czapkę ułańską. Jest też gipsowy odlew pomnika ks. Witolda – przekazany przez NSZZ „Solidarność”. Warte podkreślenia jest, że budynek Domu Biskupiego służy obecnie formacji nowych kapłanów jako Wyższe Seminarium Duchowne diecezji, a w tej części obiektu znajdują się także pamiątki związane z osobą Sługi Bożego ks. bpa Wilhelma Pluty.