Sprawozdania

Sprawozdania i uchwały za 2023 r.

Walne zebranie 2024

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2023r.

Sprawozdania i uchwały za 2021/22 r.

Uchwały 1-5

 

Uchwała nr 6

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdania za 2019/20 r.

Uchwały Walnego Zebrania z 16.10.2021.

Sprawozdania za 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2018
Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5

Sprawozdania za 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2017 r.

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4

Uchwała nr 5

Uchwała nr 6

Sprawozdania za 2016 r.