Sprawozdania
You are here: Home \ Sprawozdania

Sprawozdania za 2019/20 r.

Uchwały Walnego Zebrania z 16.10.2021.

Sprawozdania za 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2018
Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5

Sprawozdania za 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2017 r.

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4

Uchwała nr 5

Uchwała nr 6

Sprawozdania za 2016 r.