Książka

KRYSTYNA KAMIŃSKA

WITOLD ANDRZEJEWSKI  AKTOR TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM (1960-1966).

Przez sześć sezonów, w latach 1960-1966, Witold Andrzejewski był aktorem Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Były to pierwsze lata profesjonalnego teatru, w tym cztery za dyrekcji Ireny Byrskiej. Dlatego opowieść o scenicznym epizodzie w życiu później księdza Witolda Andrzejewskiego staje się równocześnie opowieścią o legendarnej pani Irenie, jej mężu, znakomitym reżyserze Tadeuszu Byrskim, kierowniku literackim teatru Zbigniewie Herbercie i o kulturze Gorzowa sprzed ponad pięćdziesięciu lat.

Ksiądz Witold Andrzejewski zawsze z dumą podkreślał, że był aktorem, z szacunkiem odnosił się do sztuki teatru, a jego sześcioletni teatralny epizod miał ogromne znaczenie dla 43 lat późniejszej pracy duszpasterskiej.

(Krystyna Kamińska)