Kazania

1.Kazanie(Msza za ojczyznę w dniu 25.05.1986).Kazanie25-05-86https://dagorzow.pl/?attachment_id=395

2.Kazanie(Msza za ojczyznę w dniu 27.10.1986r.).https://dagorzow.pl/wp-content/uploads/2016/11/Kazanie_27.10.1986.