Władze stowarzyszenia

Rutkowski Marek- Prezes Zarządu
Piotrowiak Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
Kanonik Janina- Sekretarz Zarządu