Informacja z walnego zebrania członków stowarzyszenia

17 marca 2024 r. odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia. Wysłuchano sprawozdania zarządu oraz komisji rewizyjnej i podjęto stosowne uchwały. Wobec rezygnacji dotychczasowego skarbnika Andrzeja Wierzbickiego „Rumiana” – walne zebranie podjęło decyzję o powierzeniu tej funkcji Małgorzacie Wala „Zuli”. Rumianowi składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz naszej wspólnoty, Zuli dziękujemy za podjęcie trudu i życzymy wytrwałości.
Uwaga: walne zebranie podjęło decyzję o przedłużeniu kadencji obecnego zarządu do wiosny 2025 r. (kadencja wygasałaby w październiku 2024).
Sprawozdanie zarządu i uchwały zebrania członków można znaleźć w zakładce O nas/Sprawozdania czyli tutaj: https://dagorzow.pl/?page_id=38


Opublikowano

w

przez

Tagi: