Category: Aktualności
You are here: Home \ Aktualności \ Page 5
28 kwietnia 2018 - 20:57, by , in Aktualności, No comments
Na naszej stronie pojawiła się nowa rubryka. Nazywa się „Upamiętnienie”, a znaleźć ją można w części „O Szefie”. Redakcja liczy na dalszy rozwój wydarzeń oraz… na komentarze czytelników.
28 kwietnia 2018 - 20:44, by , in Aktualności, No comments
Zapraszamy na specjalne spotkanie przy ognisku     Podczas ostatniego Walnego Zebrania postanowiliśmy uczcić 45 rocznicę powstania naszego duszpasterstwa międzypokoleniowym spotkaniem przy ognisku. Ustaliliśmy datę 9 czerwca i miejsce – na polanie na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec. Planujemy rozpocząć Mszą św., którą o godz.14.00 odprawi w Bogdańcu nasz kapelan ks. Mariusz. Po Mszy planujemy rozpalenie ogniska na polanie. Kolejne szczegóły – wkrótce. Już teraz jednak pamiętajmy o przygotowaniu i zabraniu wszystkiego co potrzebne – wiktuałów, napitków, kiełbasek na ognisko, śpiewników, instrumentów muzycznych. Namówmy też nasze dzieci i wnuki na wspólne biesiadowanie i wspominki!
5 kwietnia 2018 - 22:02, by , in Aktualności, No comments
Z radością zawiadamiamy, że na stronie internetowej Telewizji Teletop Gorzów można znaleźć 15-minutowy reportaż z uroczystości odsłonięcia tablicy na gmachu I LO – pod następującym adresem: Władzom telewizji dziękujemy za udostępnienie materiału.    
5 kwietnia 2018 - 20:10, by , in Aktualności, Intencje, No comments
Kochani! Za życia Szefa wielu dzwoniło do Niego, zwłaszcza wtedy, gdy potrzebna była modlitwa w ważnych dla nas intencjach. I Szef zawsze się modlił, ale również często prosił swoich Parafian z „Mieszka” o modlitwę w naszych intencjach. Wiedząc, jak bardzo ważna jest modlitwa w naszym życiu, chcemy za pośrednictwem naszej strony internetowej stworzyć bazę intencji modlitewnych i zachęcić wszystkich, aby modlili się w podanych intencjach. Natomiast ks. Mariusz w każdy I piątek miesiąca będzie odprawiał w tych intencjach Mszę św.  Właśnie przez modlitewną więź będziemy najbliżej siebie i rzeczywiście będziemy tworzyli wspólnotę opartą nie tylko na wspomnieniach, ale żywą i czynną. A oto intencje na najbliższy czas: – o szczególną...
29 marca 2018 - 16:51, by , in Aktualności, No comments
Ojciec Święty Franciszek napisał w Orędziu na Wielkanoc: Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia”, który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem. W tym duchu nawrócenia – u schyłku Wielkiego Postu – życzymy wszystkim pełnego przeżycia Triduum Paschalnego i Nocy Zmartwychwstania. Zarząd Stowarzyszenia
29 marca 2018 - 16:13, by , in Aktualności, No comments
W poniedziałek 26 marca na gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą pamięci ks. Witolda Andrzejewskiego – od 1972 r. katechety i duchowego przewodnika wielu roczników uczniów tego liceum. Tablica została ufundowana przez absolwentów I LO, którzy z dużą przyjemnością wsparli ten projekt. Zrealizowano w ten sposób postulat naszego Stowarzyszenia z września 2015 r. Uroczystość włączona została w program rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży i została poprzedzona konkursem na esej o ks. Witoldzie Andrzejewskim. Laureatami konkursu zostali: Aleksandra Bedka z I LO oraz Alex Dużalski z II LO Laureatom serdecznie gratulujemy. Po odsłonięciu tablicy licznie zebrani uczniowie, absolwenci i dostojni goście przeszli do auli szkolnej, aby...
28 marca 2018 - 17:44, by , in Aktualności, Comments off
25 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W Zebraniu wzięło udział 21 osób (łącznie z udzielonymi pełnomocnictwami). Ponieważ Zebranie w pierwszym terminie okazało się władne do podejmowania uchwał rozpoczęto serię głosowań nad uchwałami – zgodnie z porządkiem Zebrania. Sprawozdanie Zarządu oraz uchwały znajdują się w zakładce „Sprawozdania”.        
22 marca 2018 - 21:45, by , in Aktualności, Rekolekcje, Comments off
To już nasze trzecie spotkanie wielkopostne, tym razem w Kęszycy Leśnej, w „ Lubuskim Nazarecie”… Tegoroczne rekolekcje prowadził ks. Zygmunt Lisiecki – proboszcz parafii NSPJ przy ul. Chodkiewicza w Gorzowie Wlkp., gdzie w latach 1973 – 1979 posługiwał ks. Witold Andrzejewski nasz SZEF (wówczas była to kaplica rektorska i chyba mogę tak napisać  – była tam „nasza Piwnica”…) Sobotni czas wypełniła konferencja, Msza Św., Koronka do Miłosierdzia Bożego, przeszliśmy Drogę Krzyżową, odśpiewaliśmy Nieszpory. Na zakończenie dnia w ciszy adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Niedzielne spotkanie rozpoczęła Jutrznia, po śniadaniu Gorzkie Żale i Msza Święta. Każde nabożeństwo opatrzone dłuższą lub krótszą nauką . Wiele słów, myśli przewijało się zarówno w sobotę jak i...
20 marca 2018 - 16:47, by , in Aktualności, Comments off
Zarząd Stowarzyszenia działając na podstawie §17. pkt 4 swojego statutu zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 25.03.2018 roku (niedziela) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Chełmońskiego 1 na godz. 18.00 w pierwszym terminie lub na godz. 18.30 w tym samym dniu i miejscu w drugim terminie.   Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków: Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności zebrania. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2017, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji za...
19 marca 2018 - 18:09, by , in Aktualności, Comments off
Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na frontonie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim, które odbędzie się 26 marca 2018 r (poniedziałek). Stowarzyszenie we wrześniu 2015 r. wystąpiło z inicjatywą uczczenia pamięci Księdza Witolda Andrzejewskiego poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na frontonie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim. Rada Miasta Gorzowa w maju 2017 r. przychyliła się do wniosku Stowarzyszenia. Będzie to doniosły moment dla wielu absolwentów, dla których Ksiądz Witold był katechetą, przewodnikiem duchowym i drogowskazem. Od pierwszego roku kapłaństwa katechizował On i wychowywał kolejne roczniki uczniów I LO i wywarł duży wpływ na późniejsze losy i postawy wielu...