Walne Zebranie 2023
You are here: Home \ Aktualności \ Walne Zebranie 2023
24 lutego 2023 - 19:29, by , in Aktualności, Comments off

Zarząd Stowarzyszenia działając na podstawie §17. pkt 4  statutu zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 24.03.2023 roku (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Stanisławskiego 3 w Gorzowie Wielkopolskim na godz. 17.00 w pierwszym terminie lub na godz. 17.30 w tym samym dniu i miejscu w drugim terminie.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2022.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji za 2022.
 7. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 10. Wolne wnioski, uwagi.
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

W przypadkach szczególnych każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo głosowania przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa jest do pobrania na naszej stronie w zakładce Deklaracje.

Zarząd Stowarzyszenia

About author:

Comments are closed here.