Relacja z Imienin Szefa 2022
You are here: Home \ Aktualności \ Relacja z Imienin Szefa 2022
14 listopada 2022 - 17:58, by , in Aktualności, Comments off

 

W sobotę 12 listopada po przerwie spowodowanej pandemią spotkaliśmy się na kolejnych Imieninach Szefa. O godz. 15.00 odmówiliśmy przy grobie Szefa Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie przenieśliśmy się w gościnne progi szkoły przy ul. Stanisławskiego 3 na kolejną część spotkania. Był kociołek ciepłej zupy i wypieki dziewczyn ze stowarzyszenia, a naszym gościem specjalnym był prof. dr hab. Dariusz Rymar – dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie i wykładowca akademicki. Tę część spotkania poświęciliśmy na rozmowę o miejscu ks. Witolda Andrzejewskiego i środowisk skupionych przy jego osobie w historii Gorzowa. Nasz gość zarysował powojenne dzieje miasta i na tym tle akcentował udział w różnych zwrotach historii różnych osób – nieżyjących i żyjących, w tym obecnych na spotkaniu😊. Rozmawialiśmy też o potrzebie dokumentowania i publikowania naszych przeżyć. Pan profesor po raz kolejny zaprezentował pogląd, iż tylko materiały wydrukowane i wydane przetrwają i argumentował, że w swojej pracy wielokrotnie styka się z relacjami tylko jednej, nie zawsze tej przychylnej danej sprawie strony. Czas mijał szybko, spotkanie z żalem musieliśmy zakończyć, bo zbliżała się godz. 18.00, czyli pora Mszy Św. w intencji Szefa w kościele przy ul. Mieszka I. Oprawa koncelebrowanej Mszy Św. została przygotowana przez absolwentów DA, zaś nasz kapelan ks. Mariusz Łuszczek wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym odniósł się zarówno do biblijnych tekstów, jak i do swoich osobistych relacji z Szefem. Przypomniał także o okrągłej 50 rocznicy powstania duszpasterstwa akademickiego, którą będziemy obchodzić w ciągu tego roku. W programie spotkania mieliśmy również śpiewanie pieśni patriotycznych (i nie tylko), pamiętaliśmy przecież o śpiewnikach. I ten punkt programu został również zrealizowany, bo w kilkanaście osób przenieśliśmy się do Gruchy i w mocno nieformalnej atmosferze kontynuowaliśmy Imieniny Szefa. Były „Legiony”, „Ojczyzna” o. Rostworowskiego i ukochany przez wielu z nas Okudżawa. Była też opowieść Docenta o niespodziewanym spotkaniu w Wilnie, ale to już temat na odrębną relację…

About author:

Comments are closed here.