Piąta rocznica śmierci Księdza Witolda Andrzejewskiego
You are here: Home \ Aktualności \ Piąta rocznica śmierci Księdza Witolda Andrzejewskiego
24 lutego 2020 - 21:06, by , in Aktualności, No comments

30 stycznia 2020 r.  minęła piąta rocznica śmierci Ks. Witolda Andrzejewskiego. W tym dniu o godz. 18.00 w kościele przy ul. Mieszka I została odprawiona Msza św. w intencji Księdza Obecni byli przedstawiciele różnych środowisk, dla których postać Szefa była ważną w różnych okresach ich życia. Wśród zgromadzonych byli m.in.: parafianie, przedstawiciele „Solidarności”, Policji i my – „dinozaury DA”.

Także w tym dniu dyrektor Teatru im. J. Osterwy (jako inicjator spotkania) wraz z zarządem Stowarzyszenia zaprosił do pomieszczeń Teatru Letniego – Sceny Kameralnej, aby w przyjaznej atmosferze wspominać obecność Szefa w życiu gorzowian we wszystkich możliwych aspektach. Każdy, kto miał potrzebę serca wspomnieć postać naszego duszpasterza, był mile widziany! Motywem przewodnim spotkania było przyjrzenie się okresowi działania Szefa jako aktora i taki był zresztą tytuł wieczoru: „Ksiądz Witold Andrzejewski jako aktor”.

Teatralny wieczór ułożony został z trzech części. Pierwszą z nich stanowiło osobiste wspomnienie dyrektora Teatru, pana Jana Tomaszewicza o kontaktach z Ks. Witoldem wynikających ze związków Szefa z Jego dawnym miejscem pracy. Najpierw pojawił się wątek biograficzny: zarówno Ks. Witold, jak i Pan Dyrektor mają wspólne wileńskie korzenie, co od razu ułatwiło ich wspólny dialog i przedsięwzięcia. Opowieść dotyczyła kolejno: teatralnych anegdot, wspólnych rozmów o przedstawieniach teatralnych oraz przedsięwzięć artystycznych, jak choćby nagrania płyty z poezją Zbigniewa Herberta oraz wspólnie przygotowanej i odprawionej na ulicach Zielonej Góry Drogi Krzyżowej opartej na tekstach św. Jana Pawła II.

Druga część spotkania to przygotowana i przedstawiona przez gorzowską dziennikarkę Krystynę Kamińską kwerenda tytułów przedstawień teatralnych, w których brał udział Witold Andrzejewski, wówczas młody aktor gorzowskiego teatru. Wyliczeniu tytułów, autorów poszczególnych sztuk i aktorów współuczestniczących
w przedstawieniach towarzyszyła prezentacja zdjęć z tych spektakli, często w historycznych kostiumach. Jak się okazało tych pozycji było 44, były to role epizodyczne, drugoplanowe i główne, adresowane do dzieci i dorosłych, co jak na zaledwie sześcioletni okres teatralny stanowi dorobek obfity i interesujący. Ta część zakończona została sceniczną prezentacją opublikowanego w lokalnej prasie wywiadu z Ks. Witoldem, który przeprowadziła przed kilkudziesięciu laty Krystyna Kamińska. W roli księdza wystąpił Jan Tomaszewicz, zaś w rolę dziennikarki wcieliła się aktorka gorzowskiego teatru Beata Chorążykiewicz.

Trzecia część wieczoru to już głównie wspomnienia żywo reagującej publiczności. Inspiracją do nich był zaprezentowany zbiór fotogramów znajdujących się w zasobach Teatru. Były to zdjęcia z okresu naszych pielgrzymek, obozów, wyjazdów i spotkań, o których mogliśmy żywo opowiedzieć przywołując osoby, sytuacje, daty, okoliczności. Pewnie wspomnieniom nie byłoby końca, lecz wieczór się już nachylił i każdy z zebranych zabrał garść przywołanych refleksji i wspomnień, ulatniając się cicho do domu. Pozostało z tego wieczoru kilka zdjęć, całość została nagrana na filmie i będziemy mogli do tych niewątpliwie miłych chwil powracać.
Spotkanie w Teatrze zyskało bardzo pozytywny odbiór uczestników.

Jeszcze raz dziękujemy dyrektorowi teatru, Panu Janowi Tomaszewiczowi – za inicjatywę i zaproszenie do spotkania oraz dalszej współpracy.

PS. Kiedy trwała Msza Św. w kościele przy Mieszka I, w tym samym czasie pewna pielgrzymkowa wspólnota modliła się w tej samej intencji w Hawanie na Kubie w Sanktuarium Nuestra Senora de Regla.

 

About author:

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.