Category: Aktualności
You are here: Home \ Aktualności \ Page 9
15 lutego 2017 - 21:55, by , in Aktualności, Comments off
 
1 lutego 2017 - 10:58, by , in Aktualności, Comments off
Zarząd Stowarzyszenia działając na podstawie §17. pkt 4 swojego statutu zwołuje Walne Zebranie Członków(WZC) na dzień 17.03.2017 roku (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Chełmońskiego 1. na godz. 16.00 w pierwszym terminie, lub na godz.16.30 w tym samym dniu i miejscu w drugim terminie. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Sprawdzenie obecności i kworum. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od początku swojej kadencji, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego. Przedstawienie przez Zarząd planu prac...
18 stycznia 2017 - 20:49, by , in Aktualności, Comments off
Z ogromną radością informujemy, że dekretem ks. bp Tadeusza Lityńskiego z listopada 2016 roku ks. Mariusz Łuszczek został na najbliższe 5 lat oficjalnie kapelanem naszego Stowarzyszenia. Jesteśmy wdzięczni ks. bp za przychylenie się do naszej prośby. Naszemu kapelanowi życzymy wytrwałej posługi, licząc na dobrą współpracę. Ks. Mariusz pełni obecnie swoją posługę jako wikary w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, ul. B. Chrobrego 8. Tym samym członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszeni mogą zawsze liczyć na wsparcie i opiekę duchową. Dane kontaktowe znajdują się na stronie głównej. Z okazji imienin ks. Mariusza przypadających w dniu 19 stycznia składamy serdeczne życzenia, dołączając nasze wyrazy pamięci  oraz modlitwy za naszego Solenizanta.
11 stycznia 2017 - 15:58, by , in Aktualności, Comments off
Miło jest nam poinformować, że Dyrekcja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. zaproponowała i uzgodniła ze Stowarzyszeniem nowy termin wieczoru, poświęconego pamięci naszego patrona ks. Witolda Andrzejewskiego. Termin spektaklu: 18.03.2017 roku g. 18.00. W spektaklu  przygotowywanym przez zespół artystów teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. pod wodzą Dyrektora Jana Tomaszewicza wezmą również udział m.in. absolwenci oraz członkowie Duszpasterstwa Akademickiego, założyciele Stowarzyszenia im. ks. Witolda Andrzejewskiego „Szefa”. Wszystkich dawnych absolwentów, przyjaciół, sympatyków, parafian oraz ich rodziny już dzisiaj gorąco zapraszamy do  udziału w tym wyjątkowym wieczorze. Wstęp za okazaniem zaproszenia. Rezerwacja elektroniczna miejsc pod adresem biuro@dagorzow.pl lub telefonicznie + 48 609 256 353(Ela) oraz odbiór zaproszeń bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia....
2 stycznia 2017 - 13:43, by , in Aktualności, Comments off
Informujemy, że w dniu 27.01.2017 roku o g. 19.00  w Filharmonii Gorzowskiej będzie miał miejsce koncert pt. ” Wszystko, co dobre”-dedykowany pamięci ks. bp Wilhelma Pluty, wieloletniego ordynariusza Diecezji Gorzowskiej. Wydarzenie wpisuje się w świeżą tradycję koncertów noworocznych, poświęconych wybitnym postaciom miasta Gorzowa. Warto nadmienić, że koncertem inaugurującym ten cykl był koncert pt. ” Misjonarz szczęścia”,poświęcony pamięci ks. prałata Witolda Andrzejewskiego „Szefa” w dniu 30.01.2016 r.
2 stycznia 2017 - 13:27, by , in Aktualności, Comments off
Spieszymy poinformować, że uległa zmianie data wieczoru poświęconego pamięci ks. Witolda Andrzejewskiego. Pierwotny termin 27.01.2017 roku, ze względów niezależnych od Stowarzyszenia, uległ przesunięciu. W porozumieniu z Dyrekcją Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. wieczór dedykowany pamięci naszego niezapomnianego Duszpasterza zaplanowany został na dzień 17.03.2017 roku o g. 19.00.(patrz repertuar teatru im. J. Osterwy). Uprzejmie przypominamy, że również w pierwszej połowie marca będą miały miejsce nasze 2. Rekolekcje Wielkopostne w Myśliborzu. Prosimy o dokonywanie swoich zgłoszeń, gdyż pobyt w domu rekolekcyjnym narzuca pewne ograniczenia co do ilości miejsc. Zgłoszenia przyjmuje Ela(Rumianowa) pod numerem telefonu 609 256353.
2 stycznia 2017 - 12:17, by , in Aktualności, Comments off
Informujemy, że tegoroczna msza św. rocznicowa za duszę śp. Szefa w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP( Mieszka I 59)została przeniesiona z terminu 27.01.2017 roku na dzień 29.01.2017(niedziela) o g. 10.30. Liczymy na tradycyjnie dużą frekwencję.
15 grudnia 2016 - 22:59, by , in Aktualności, Comments off
Kochani członkowie i sympatycy Stowarzyszenia! Wszystkim członkom Naszej Wspólnoty z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy nasze najserdeczniejsze życzenia! Zarząd Stowarzyszenia.
14 grudnia 2016 - 22:25, by , in Aktualności, Comments off
Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego, w Katedrze Historii Kościoła i Patrologii odbyła się obrona pracy magisterskiej ks. diakona Michała Szota pt. „Życie i działalność ks. Prałata Witolda Andrzejewskiego 1940-2015”. Promotorem pracy był ks. dr hab. Dariusz Świerzchalski- Wachocz. Wyrażamy podziękowanie autorowi pracy za zgodę na publikację pracy w całości. Odsyłamy do zakładki[Zasoby/Artykuły].
6 grudnia 2016 - 12:06, by , in Aktualności, Comments off
Z wielką radością informujemy, że w pierwszej dekadzie grudnia brat naszej wspólnoty o. Chryzostom (Jarek Fryc) obchodzi swój jubileusz 25- lecia przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa. Uroczystości odbędą się 8 grudnia o 10:30 w kościele pw. św. Bernardyna z Sieny w Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Sinalunga we Włoszech. Obecnie Jarek(ofm Chryzostom) mieszka i pracuje we Włoszech. Piastuje funkcję Sędziego Kościelnego Trybunału Regionalnego Etruskiego we Florencji. Jest też przełożonym klasztoru  oraz kustoszem Sanktuarium Diecezjalnego Madonna del Rifugio. Pamiętajmy o modlitwie za Jarku w dniach Jego uroczystego jubileuszu! PS: gorąco zachęcamy do zapoznania się ze wspomnieniami Jarka Fryca dot. jego drogi życiowej do kapłaństwa, jego spotkań z Szefem i wspólnotą DA. Szczegóły...