Category: Aktualności
You are here: Home \ Aktualności \ Page 9
31 sierpnia 2016 - 11:57, by , in Aktualności, Comments off
W ostatnich dniach sierpnia 2016 r. miało miejsce zebranie robocze zarządu Stowarzyszenia. W trakcie obrad przedyskutowano oraz uzgodniono plan działań na kolejny rok. Poszczególnym członkom zarządu przydzielono konkretne zadania wynikające z przyjętego planu. Zaplanowano m.in.: wznowienie aktywności dot. wniosku absolwentów o odsłonięcie tablicy pamiątkowej na I LO w Gorzowie, poprzedzone sesją popularno-naukową dla młodzieży tego liceum spotkanie imieninowe „Szefa” w listopadzie 2016, współorganizacja spektaklu-koncertu z okazji 2. rocznicy śmierci „Szefa” organizacja 2. rekolekcji Wielkopostnych w Myśliborzu.
23 czerwca 2016 - 10:17, by , in Aktualności, Comments off
W drugiej połowie czerwca 2016 miało miejsce spotkanie informacyjne zarządu Stowarzyszenia z Ordynariuszem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Bp. Tadeuszem Lityńskim. Spotkanie było pierwszą okazją do zaprezentowania misji, celów i zadań Stowarzyszenia Absolwentów DA im. ks. Witolda Andrzejewskiego. Przed spotkaniem z ks. Biskupem statut Stowarzyszenia został udostępniony przedstawicielom Kurii Diecezjalnej i uzyskał ich aprobatę od strony prawnej. Ks. Bp. Tadeusz Lityński z radością i życzliwością przyjął informacje o dotychczasowych działaniach formacyjnych i aktywnościach członków Stowarzyszenia.  
20 marca 2016 - 19:01, by , in Aktualności, Rekolekcje, No comments
W dniach 12 i 13 marca 2016 roku zorganizowaliśmy  pierwsze po latach rekolekcje wielkopostne w gronie dawnych absolwentów i sympatyków Duszpasterstwa Akademickiego w Gorzowie, związanego z osobą i działalnością księdza Witolda Andrzejewskiego- „Szefa”. Na wielkopostne skupienie w roku ogłoszonym przez papież Franciszka Rokiem Miłosierdzia Bożego, wybraliśmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. Zgromadziło się około 35 osób – mamy nadzieję, że to dobry początek działalności naszego Stowarzyszenia. Naszym przewodnikiem duchowym w tych dniach został ksiądz Mariusz Łuszczek, zaprzyjaźniony z naszym środowiskiem od kilku już lat. W tej drodze do Wielkanocnej Paschy stawaliśmy przy Krzyżu Chrystusa, szukając własnej drogi do Boga i bliźnich. Oprócz rekolekcyjnych konferencji odwoływaliśmy się także do modlitwy Drogi...